අපව අමතන්න

එකතු කරන්න: මහල 3, ගොඩනැගිල්ල ඒ, අංක 2, චුවාන්ගෙයි පාර 5, ජියැන්ග්බියන් කාර්මික උද්‍යානය, සොන්ගාං නගරය, බාවොන් දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්, ගුවැන්ඩොං, චීනය
දුරකථන:+ 86-755-29945819

ෆැක්ස්: + 86-755-33507138

විද්යුත් තැපෑල: info@df-led.top

URL:http://www.df-emergency.com/

Send Inquiry